Model financování CZFree Řepy

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: CZFree, Vydáno dne: 08. 06. 2005

Model financování CZFree Řepy...

    Každá domácnost, která libovolným způsobem využívá síťovou infrastrukturu CZF Řepy (dále jen člen CZF Řepy), je povinna se finančně podílet na její udržbě a rozvoji prostřednictvím pravidelných plateb do společného řepského fondu.

    Každý nový člen ČZF Řepy přispěje jednorázově částkou 100 Kč. Správce AP si za připojení může účtovat další jednorázový poplatek, který využije na krytí nákladů svého AP.

    Další platby se vybírají čtvrtletně. Lze platit i na několik období předem. Platba za čtvrtletí činí 100 Kč (ročně 400 Kč). Vždy začátkem čtvrtletí budou všichni členové obesláni e-mailem oznamujícím nutnost platby na další období. Členové mají na zaplacení čas vždy do začátku dalšího měsíce. Pokud do této doby nepřijde platba na účet fondu CZF Řepy, bude uživateli zablokován přístup do sítě. Přístup bude obnoven pouze po zaplacení celé částky bez ohledu na to, byla-li uhrazena na začátku nebo na konci období.

    Pozn.: plátci budou nejen řadoví členové, ale i správci AP a lidé, kteří se aktivně o síť starají. Tím jsou podmínky pro všechny maximálně rovné a nevzniká prostor pro výjimky a spekulace.

    Veškeré příjmy i výdaje fondu budou uloženy v databázi uživatelů (http://udb.repy.czf) a každý člen si je bude moci kdykoli prohlédnout.

    Veškeré naše výdaje jdou jen a pouze do rozvoje a údržby naší sítě a nejinak tomu bude i po změně finančního modelu!

    Příspěvky se budou posílat na účet u KB č. 51-2580830287/0100. Pro rozlišení plateb od jednotlivých uživatelů se použije variabilní symbol, který bude vycházet z IP adresy uživatelova počítače a bude uživatelům vždy zaslán spolu s výzvou k platbě.

Přehled dat:

 Výzva Od, do 
1. období: 1. 2. 1. 3. – 31. 5. 
2. období: 1. 5. 1. 6. – 31. 8. 
3. období: 1. 8. 1. 9. – 30. 11. 
4. období: 1. 11. 1. 12. – 28. 2. 

 1.1. 1.2.       1.5.       1.8.       1.11.
 -------------------------------------------------------------------------
$ |   |=====|   |   |=====|   |   |=====|   |   |=====|   |
1 |   |   |-----------------|   |   |   |   |   |   |   |
2 |   |   |   |   |   |-----------------|   |   |   |   |
3 |   |   |   |   |   |   |   |   |-----------------|   |
4 ------------|   |   |   |   |   |   |   |   |   |------